Brown Diamond

BD PETIT系列,尺寸迷你,价格也迷你。啡钻迷你项链&挂坠。秉承人气系列设计精髓的5种款式。珠宝虽小,璀璨光华难掩。
 • BD PETIT
  〈from KASHIKEY MUKU〉
  [BPT001]
  K18PG BD0.16ct
  ¥121,000

 • BD PETIT
  〈from NAKED Cross〉
  [BPT002]
  K18BG BD0.12ct
  ¥121,000

 • BD PETIT
  〈from NAKED Straight〉
  [BPT003]
  K18BG BD0.15ct
  ¥121,000

 • BD PETIT
  〈from MELANGE〉
  [BPT004]
  K18PG BD0.10ct
  ¥121,000

 • BD PETIT
  〈from MILL〉
  [BPT005]
  K18BG BD0.10ct
  ¥110,000